ważyć


ważyć
Lekce sobie ważyć kogoś, coś «nic sobie nie robić z kogoś, czegoś; lekceważyć»: (...) wkrótce po zerwaniu ze swoją pierwszą narzeczoną spotkał uroczą panienkę, miłą, ładną, noszącą zresztą tak samo imię Helena, ale w przeciwieństwie do pierwszej – bardzo pustą, ot, taką typową pięknotkę, lekce sobie ważącą miłość młodego pisarza (...). ML 3/1970.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • ważyć — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIa, ważyćżę, ważyćży, ważyćżony {{/stl 8}}– zważyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa {{/stl 8}}{{stl 7}} określać ciężar czegoś za pomocą wagi : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ważyć na wadze. Zważyć ładunek. {{/stl 10}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ważyć — ndk VIb, ważyćżę, ważyćżysz, waż, ważyćżył, ważyćżony 1. «określać ciężar czegoś za pomocą wagi, porównywać ciężar czegoś z jednostką wagi; odważać» Ważyć towar na wadze. 2. «mieć pewien ciężar (określony w jednostkach wagi)» Bagaż ważył… …   Słownik języka polskiego

  • ważyć się — I – zważyć się {{/stl 13}}{{stl 7}} określać swój ciężar : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ważyć się co tydzień. Zważyć się po wczasach. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}ważyć się II {{/stl 13}}{{stl 33}} być w trakcie ustalania;… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dobierać [ważyć] słowa — {{/stl 13}}{{stl 7}} wybierać, wyszukiwać odpowiednie słowa, zastanawiać się nad każdym wypowiadanym słowem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mówiąc, zawsze dokładnie ważył słowa. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • lekce — sobie ważyć kogoś, coś zob. ważyć …   Słownik frazeologiczny

  • dosypka — ż III, CMs. dosypkapce; lm D. dosypkapek «to, co jest dosypywane, co zostało dosypane» ◊ Ważyć, mierzyć itp. z dosypką «ważyć, mierzyć itp. nieco więcej, niż się należy, suto, czubato» …   Słownik języka polskiego

  • waga — ż III, CMs. wadze; lm D. wag 1. «przyrząd do pomiaru masy lub ciężaru ciał, działający najczęściej na zasadzie dźwigni lub odkształcenia elementu ze sprężystego materiału» Waga szalkowa, talerzowa, dźwigniowa, sprężynowa. Waga aptekarska,… …   Słownik języka polskiego

  • doważać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIII a, doważaćam, doważaća, doważaćają, doważaćany {{/stl 8}}– doważyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa, doważaćżę, doważaćży, doważaćżony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ważyć dodatkową… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przeważać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, przeważaćam, przeważaća, przeważaćają, przeważaćany {{/stl 8}}– przeważyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa, przeważaćżę, przeważaćży, przeważaćżony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • отвага — Заимствование из польского, в котором это существительное образовано от глагола wazyc – взвешивать, обдумывать , восходящему к waga – вес …   Этимологический словарь русского языка Крылова